Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ. Đợi …

Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ. Đợi mùa xuân tới ắt sẽ có cả đàn ngựa béo cho ta lựa chọn.

Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực bản thân. Tới khi thời cơ chín muồi ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta.

Bởi vậy. Nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn là dựa dẫm vào người khác.

Gieo hạt ngô đồng, ắt có Phượng Hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *