Người Bản Lĩnh, profile picture

Đúng không anh em?

Đúng không anh em? ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM /NGUOIBL "LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG TỐT, VÌ NHIỀU THẰNG NÓI RẤT NGU." -Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch FPT Telecom)-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *