Người Bản Lĩnh, profile picture

Được đổ xăng đầy bình, có một ổ bánh mì ngon, một ly cà phê đậm, một bản nhạc …

Được đổ xăng đầy bình, có một ổ bánh mì ngon, một ly cà phê đậm, một bản nhạc hay… cũng đã có thể mang đến cho đàn ông một ít hạnh phúc…

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÂNLÍNH FB. COM NGUOIBL THẬT RA NHU CẦU CUỘC SỐNG CỦA ĐÀN ԔNG VỐN RẤT ĐƠN GIẢN, HỌ CỐ GẮNG THẬT NHIỀU CHỈ ĐỂ CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH TRỞ NÊN TỐT HƠN MÀ THÔI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *