Người Bản Lĩnh, profile picture

“EM ĐỊNH SANG LẠI QUÁN NHƯNG LỖ 30 TRIỆU, TÍNH SAO ANH?” ——————–…

“EM ĐỊNH SANG LẠI QUÁN NHƯNG LỖ 30 TRIỆU, TÍNH SAO ANH?”
——————————
Mình: Quán café đâu mà sang vậy em?

Bạn trả lời: 2 tháng trước em sang lại quán café 100 triệu, sửa sang lại hết 20 triệu, tổng cộng 120 triệu, bây giờ em tính sang lại 90 triệu, lỗ 30 triệu.

– Vì sao em lại kinh doanh café?
– Em tính mặt bằng 9 triệu/ tháng, điện nước và chi phí khác trung bình 500k/ ngày. Em tính mỗi ngày em bán 100 ly, mỗi ly 15k, trừ hết mọi chi phí em vẫn lời ít nhất 500k. Nhưng bữa giờ mỗi ngày bán được 30 – 50 ly, cứ bù lỗ ngày mấy trăm ngàn nên em tính dừng.

– Em nghĩ đơn giản quá, vậy thì ai cũng bỏ ra 100 triệu (có thể vay mượn) mở một quán café, sau 6 tháng sẽ huề vốn, từ tháng… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đồ uống và văn bản cho biết 'NGƯỜI BAN LÍNH FB.COM/NGUOIBL "EM ĐỊNH SANG LẠI QUÁN NHƯNG LỖ 30 TRIỆU TÍNH SAO ANH?"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *