Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng… Đời còn dài, ngựa hay phải chạy đường dài …

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng…

Đời còn dài, ngựa hay phải chạy đường dài

Cuộc đời là chuỗi ngày cố gắng, đừng nghĩ mình không làm được. Nhìn xuống để biết mình là ai. Nhìn lên để lấy động lực mà cố gắng. Đường khó khăn là con đường thành công

________
Cre: Tư duy người giàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *