Giả sử: Bạn đi làm với mức lương 8 triệu. Tiền nhà 2 triệu; Tiền ăn 2,5 triệu…

Giả sử:

Bạn đi làm với mức lương 8 triệu.
Tiền nhà 2 triệu;
Tiền ăn 2,5 triệu;
Tiền xăng xe, gặp gỡ bạn bè hết 1,5 triệu.

Sau khi trừ hết chi phí, bạn dư ra 2 triệu/tháng, và khoảng 24 triệu/năm.
Một căn nhà hiện tại có giá khoảng 2 tỷ, và với mức dư 24 triệu/năm, bạn cần tới hơn 80 năm mới mua được nhà. (Giả sử nhà không trượt giá)

TẬN 80 NĂM!!!

Vậy cách nào để có thể sớm mua được nhà? ?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *