Người Bản Lĩnh, profile picture

Giả sử bạn là người đàn ông đeo kính ngồi trên xe buýt (số 1). Có 4 người khá…

Giả sử bạn là người đàn ông đeo kính ngồi trên xe buýt (số 1).
Có 4 người khác bước lên xe buýt nhưng đã hết sạch chỗ ngồi. Vậy bạn sẽ lựa chọn nhường chỗ ngồi cho ai? ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *