Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang ngồi và trong nhà

Giấc ngủ quên nhưng vẫn còn nặng trĩu đôi tay…

Giấc ngủ quên nhưng vẫn còn nặng trĩu đôi tay…


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *