[GÓC NGỌT NGÀO] Đà Nẵng đã, đang và vẫn luôn là thành phố đáng sống, đáng đến g…


[GÓC NGỌT NGÀO]

Đà Nẵng đã, đang và vẫn luôn là thành phố đáng sống, đáng đến ghé thăm một lần bởi tấm lòng đẹp của người dân nơi đây chưa bao giờ bị hao mòn ngay cả trong những lúc tưởng chừng như khó khăn nhất.

Nguồn: Your Đà Nẵng

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *