< GÓC NHÌN QUAN ĐIỂM > ATM GẠO – CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO 1-2kg gạo, …

< GÓC NHÌN QUAN ĐIỂM >
ATM GẠO – CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO

1-2kg gạo, rồi youtuber, quản lý, bảo vệ phát loa ngăn chặn, quay lại rồi tung lên mạng xã hội để đánh giá nhân phẩm người ta.

Từ thiện là từ bi, chứ không phân biệt chiếc áo đang mặc, hay chiếc xe đang đi. Có đói có khổ, có thiếu người ta mới đi xin 2kg gạo. Giá trị của nó là khoảng Ba Mươi Ngàn Đồng, thật lòng không ai sang giàu mà đội nắng đội mưa đi xếp hàng xin gạo để bị bôi nhọ như vậy.

CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO, nếu người nhận có tham lam thì cái nghiệp họ sẽ phải gánh. Xin đừng cho phép bản thân được quyền đánh giá, bôi nhọ người ta bằng clip, hình ảnh.

Giá trị ATM Gạo sẽ ý nghĩa hơn khi nó không có sự phân biệt đối xử người nhận và không có những máy quay hình xấu xí luôn rình rập đồng loại trong mùa khó khăn này. Nếu đã cho thì đừng sợ và nếu đã sợ thì tốt nhất đừng cho.

Làm từ thiện là xuất phát từ tâm, chứ không phải chà đạp người khác mà để PR cho hoạt động nhân đạo của mình.

Ánh mắt của bạn trong hình ngày hôm qua như bất lực. Nhìn em ấy còn như kiểu sắp khóc, với hình ảnh như vậy liệu ai có dám chắc rằng em ấy không bị ảnh hưởng???

(Chia sẻ của bạn Huy-YT)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *