Người Bản Lĩnh, profile picture

Gọi điện cho khách hàng qua các ứng dụng miễn phí như Messenger, Zalo, Viber…

Gọi điện cho khách hàng qua các ứng dụng miễn phí như Messenger, Zalo, Viber, Skype,… theo bạn bình thường hay không chuyên nghiệp?Gọi điện cho khách hàng qua các ứng dụng miễn phí như Messenger, Zalo, Viber, Skype,… theo bạn bình thường hay không chuyên nghiệp?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *