GS-TS Đặng Đức Huy được bạn bè mệnh danh là quái vật vì những nỗ lực phi thường …


GS-TS Đặng Đức Huy được bạn bè mệnh danh là quái vật vì những nỗ lực phi thường trong cuộc sống, đạt được những thành tựu ấn tượng trong nghiên cứu khoa học khi còn đang ở độ tuổi rất trẻ.

GS-TS Đặng Đức Huy đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học (ĐH) Trent (Canada). Anh có 21 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí nổi tiếng thế giới và nhiều công bố quốc tế có ảnh hưởng lớn trong khoa học về lĩnh vực môi trường.


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *