Gửi 4 từ cho bạn của năm sau: 1.Hãy là chính mình 2.Quan tâm ba mẹ 3.Đừng có …

Gửi 4 từ cho bạn của năm sau:

1.Hãy là chính mình

2.Quan tâm ba mẹ

3.Đừng có buồn nữa.

4.Hết cô đơn chưa?

5.Kiếm thật nhiều tiền

6.Đã bớt ngu chưa?

7.Sống có tốt không?

8.Trưởng thành lên nào!

9.Đã mua nhà chưa?

10.Mạnh mẽ lên nhé.

11.Đã ra trường chưa?

12.Còn đau lòng không?

13.Mày sẽ làm được

14.Chăm chỉ lên đi!

15.Yêu thương bản thân

Đây không chỉ là lời nhắn gửi, mà còn là lời hứa với bản thân…

Nguồn: FB/Truyện Ngược
___
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *