Hà Anh Tuấn trồng 1.800 cây rừng giúp chống lũ! Sau một năm khởi động, dự án ‘R…

Hà Anh Tuấn trồng 1.800 cây rừng giúp chống lũ!

Sau một năm khởi động, dự án ‘Rừng Việt Nam’ của Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị hỗ trợ đã chính thức hoàn thành.
Hà Anh Tuấn đã trồng 1.500 cây mai anh đào tại Lâm Đồng và 305 cây bản địa tại Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án ‘Rừng Việt Nam’.

Sự đóng góp của dự án ‘Rừng Việt Nam’ là một nỗ lực to lớn của Hà Anh Tuấn trong công cuộc trồng cây gây rừng, giúp giảm thiểu thiên tai cho đất nước.Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *