Người Bản Lĩnh, profile picture

Hay lắm con trai #J4F

Hay lắm con trai ?
#J4F

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'Bố Cưới được một cô vợ tốt thì con đã thành công một nửa rồi Con: Vậy sau này con cưới 2 cô'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *