Người Bản Lĩnh, profile picture

HÃY NHỚ KỸ: VĨNH VIỄN ĐỪNG TRANH CÃI VỚI NGƯỜI KHÔNG CÙNG TẦNG THỨ Tổng thống…

HÃY NHỚ KỸ: VĨNH VIỄN ĐỪNG TRANH CÃI VỚI NGƯỜI KHÔNG CÙNG TẦNG THỨ

Tổng thống nhiệm kỳ thứ 16 của Hoa Kỳ là Lincoln đã từng nói: “Tranh cãi với chó bị nó cắn cho một cái, chi bằng để nó đi trước. Nếu không thì cho dù có mổ thịt nó cũng không chữa khỏi vết sẹo chó cắn”.

Trong cuộc sống, khi bạn không được người ta lý giải, chịu bất công thì trước tiên chớ vội tranh thắng thua, bởi vì không phải tất cả mọi người đều cùng tầng thứ với bạn, tranh cãi cuối cùng chỉ khiến bạn trở thành người bị tổn thương nhất mà thôi.

Thế giới mà mỗi người nhìn thấy là kháс nhau

Xưa kia có một người hót phân, một người bổ củi và một người ăn xin gặp nhau, 3 người không có việc gì nên ngồi tán gẫu. Người ăn xin… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về động vật, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGU BĂNLÍNH LÍNH FB.COM/NGUOIBL HÃY NHỚ KÃ: VĨNH VIỄN ĐỪNG TRANH CÃI VỚI NGƯỜI KHÔNG CÃNG TẦNG THỨ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *