HÉ LỘ 13 VIỆC CẦN LÀM Ở TUỔI 24 1. Lọc bạn bè 2. Tăng hiểu biết chính mình 3….

HÉ LỘ 13 VIỆC CẦN LÀM Ở TUỔI 24

1. Lọc bạn bè
2. Tăng hiểu biết chính mình
3. Ăn lành mạnh
4. Uống có chừng mực
5. Nghiêm túc đầu tư cho ngoại ngữ
6. Bắt đầu làm quen với một môn thể thao
7. Buông quá khứ đau khổ
8. Bỏ những lời cay đắng
9. Bắt đầu đi nhiều hơn
10. Chấp nhận thất bại như là một phần cuộc sống
11. Hiểu thành công không bỗng dưng mà đến
12. Học cách từ chối
13. Hướng về gia đình nhiều hơn


Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *