Người Bản Lĩnh, profile picture

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp rất hot. Hot đến nỗi mà cứ 4 bạn sinh viên Vi…

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp rất hot. Hot đến nỗi mà cứ 4 bạn sinh viên Việt Nam ra trường thì có 1 bạn muốn khởi nghiệp, 3 bạn đi làm thuê, thì lấy đâu ra doanh nghiệp vài nghìn nhân sự như chúng tôi.

Thế nên các bạn “ch.ết” rồi đi làm thuê là chuyện bình thường. Làm thuê còn không xong thì đừng mong làm chủ. Các bạn phải làm thuê thật tốt, làm thuê với tinh thần của người làm chủ, thì khi đó ra làm chủ mới tốt được.

Các bạn hãy cứ đi làm thuê vài năm, tích lũy kỹ năng và một chút tiền bạc rồi hãy khởi nghiệp”.

(Shark Hưng)

Quan điểm của bạn thế nào?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢNLÍNH FB.COM/NGUOIBL "LÀM THUÊ CÒN KHÔNG XONG THÌ ĐỪNG MONG LÀM CHỦ." Các bạn phải làm thuê thật tốt, làm thuê với tinh thần của người làm chủ, thì khi khi đó ra làm chủ mới tốt được.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *