"Hiện nay, phong trào khởi nghiệp rất hot. Hot đến nỗi mà cứ 4 bạn sinh viên Việ…


“Hiện nay, phong trào khởi nghiệp rất hot. Hot đến nỗi mà cứ 4 bạn sinh viên Việt Nam ra trường thì có 1 bạn muốn khởi nghiệp, 3 bạn đi làm thuê, thì lấy đâu ra doanh nghiệp vài nghìn nhân sự như chúng tôi.

Làm thuê còn không xong thì đừng mong làm chủ. Các bạn phải làm thuê thật tốt, làm thuê với tinh thần của người làm chủ, thì khi đó ra làm chủ mới tốt được.

Các bạn hãy cứ đi làm thuê vài năm, tích lũy kỹ năng và một chút tiền bạc rồi hãy khởi nghiệp”.
Bạn đồng ý với quan điểm Shark Hưng chứ?


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *