Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'NGƯỜIBANLINH FB.COM/NGUOIBL LÚC 20 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN TÌNH YÊU. LÚC 30 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN HÔ”N NHÂN. LÚC 40 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN THÀNH CÔNG. LÚC 50 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN GIÀU CÓ“. LÚC 60 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN SUNG TÚC LÚC 70 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN SỨC KHỎE. LÚC 80 TUỔI, BẠN CHỈ MUỐN... TỈNH DÂY HÃY TRÂN TRỌNG NGÀY HÔ”M NAY NHÉ!'

Hiện tại, khi tỉnh dậy bạn muốn điều gì? ;)

Hiện tại, khi tỉnh dậy bạn muốn điều gì?

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'NGƯỜIBANLINH FB.COM/NGUOIBL LÚC 20 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN TÌNH YÊU. LÚC 30 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN HÔ”N NHÂN. LÚC 40 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN THÀNH CÔNG. LÚC 50 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN GIÀU CÓ“. LÚC 60 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN SUNG TÚC LÚC 70 TUỔI, KHI TỈNH DẬY BẠN MUỐN SỨC KHỎE. LÚC 80 TUỔI, BẠN CHỈ MUỐN... TỈNH DÂY HÃY TRÂN TRỌNG NGÀY HÔ”M NAY NHÉ!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *