Hiện tuợng này gọi là "vòng xoắn tử thần", khi một nhóm kiến mất dấu vết pheromo…


Hiện tuợng này gọi là “vòng xoắn tử thần”, khi một nhóm kiến mất dấu vết pheromone và bắt đầu đi theo nhau, tạo thành một vòng tròn quay liên tục, cuối cùng có thể ch.ết vì kiệt sức

Hiện tuợng này gọi là “vòng xoắn tử thần”, khi một nhóm kiến mất dấu vết pheromone và bắt đầu đi theo nhau, tạo thành một vòng tròn quay liên tục, cuối cùng có thể ch.ết vì kiệt sứcNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *