Hình ảnh lễ an táng Trung tá Phùng Thanh Tùng – cán bộ Đoàn KTQP 337, Quân khu 4…


Hình ảnh lễ an táng Trung tá Phùng Thanh Tùng – cán bộ Đoàn KTQP 337, Quân khu 4. Từ hôm nay con của anh sẽ là con của Quân đội, đồng đội sẽ thay anh làm tròn thiên chức người cha. Hãy yên nghĩ anh nhé

_________
Shared by Đình Trọng

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *