HỌ CHẲNG CẦM ĐIỆN THOẠI QUAY CLIP CŨNG CHẲNG LÊN MẠNG LIVESTREAM. VIỆC CỦA HỌ LÀ…


HỌ CHẲNG CẦM ĐIỆN THOẠI QUAY CLIP CŨNG CHẲNG LÊN MẠNG LIVESTREAM. VIỆC CỦA HỌ LÀ… LÀM…LÀM…LÀM MỘT CÁCH THẦM LẶNG

Khi mưa lớn, lũ dâng cao, con đường duy nhất đến được với bà con nơi tâm lũ là đường thủy, bất chấp nguy hiểm, họ vẫn xông pha đi vào tâm lũ, giúp dân sơ tán, đưa hàng cứu trợ cho…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *