Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM NGUOIBL HỌC THUYẾT CON BÒ SỮA VÀ 8 MԔ HÌNH KINH DOANH KINH ĐIỂN'

HỌC THUYẾT CON BÒ SỮA VÀ 8 MÔ HÌNH KINH DOANH KINH ĐIỂN 1. Bán hàng trực tiếp (…

HỌC THUYẾT CON BÒ SỮA VÀ 8 MÔ HÌNH KINH DOANH KINH ĐIỂN

1. Bán hàng trực tiếp (Direct Model)

Bạn có 1 con bò.

Bạn nuôi bò để lấy sữa mỗi ngày, sau đó mang sữa ra chợ bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng.

2. Mô hình Freemium (Freemium Model)

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM NGUOIBL HỌC THUYẾT CON BÒ SỮA VÀ 8 MԔ HÌNH KINH DOANH KINH ĐIỂN'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *