Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, ngày mai luôn là một món quà…

Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, ngày mai luôn là một món quà…Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *