Có thể là hình ảnh về đang đứng

Hơn 6000 mẫu mỗi ngày… Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các "chiến sĩ" đang ngà…

⚕️Hơn 6000 mẫu mỗi ngày…
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các “chiến sĩ” đang ngày đêm làm việc!
Cố lên mọi người ơi, tất cả cùng nhau vượt qua đại dịch!!!?

Có thể là hình ảnh về đang đứngCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *