Người Bản Lĩnh, profile picture

Khi bạn 20 tuổi, bạn dễ dàng có thể mua được món đồ mà năm 10 tuổi bạn không m…

Khi bạn 20 tuổi, bạn dễ dàng có thể mua được món đồ mà năm 10 tuổi bạn không mua được. Nhưng có khi mua về cũng chả dùng đến nữa.

Năm bạn 30 tuổi, bạn đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi mình chỉ dám thích thầm. Nhưng có khi, cô ấy đã là vợ người khác từ nhiều năm rồi.

Năm bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn mà mình bỏ quên từ năm 30 tuổi. Nhưng chợt nhận ra, thời gian đã làm khoảng cách của mối quan hệ xa đến mức khó lòng níu lại gần.
Năm bạn 50 tuổi, bạn làm ra nhiều tiền như hồi 40 tuổi bạn mong muốn, nhưng sức khỏe đã không còn như trước.

Có những cái đợi đến thời điểm bạn dám làm thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

____________
Cre: Nam +

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BĂN LÍNH FB.COM/NGUOIB CÓ NHỮNG CÁI ĐỢI ĐẾN THỜI ĐIỂM BẠN DÁM LÀM THÌ ĐÃ CHẲNG CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *