Người Bản Lĩnh, profile picture

Khi bạn có tiền, lời nói sẽ có trọng lượng hơn. Khi bạn có tiền, làm gì người …

Khi bạn có tiền, lời nói sẽ có trọng lượng hơn. Khi bạn có tiền, làm gì người ta cũng phục, nói gì cũng đúng, cũng thành triết lý. Ít nhất thì cũng không phải ngồi đó rồi ước “giá mà…”, ít nhất bạn cũng sẽ có thể cho người thân bạn một cuộc sống thoải mái hơn. Thời đại này, nếu nói vẫn còn “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, bạn có tin không?

Xã hội này, dù ở tận trong núi nhưng nếu là người giàu có thì thế nào cũng có họ hàng xa, nhưng, dù có ở giữa thành phố hoa lệ mà lại chẳng có đồng nào trong tay thì sẽ chẳng ai ngó đến bạn.

Đôi khi, dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng tiền quan trọng hơn con người, lợi ích quan trọng hơn tình cảm. Trần trụi, nhưng thực tế.

Biết bao… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'T KHI BẠN CÓ TIỀN, LỜI NÓI SẼ CÓ TRỌNG LƯỢNG HƠN. KHI BẠN CÓ TIỀN, LÀM GÌ NGƯỜI TA CŨNG PHỤC, NÓI GÌ CŨNG ĐÚNG, CŨNG THÀNH TRIẾT LÝ. ÍT NHẤT THÌ CŨNG KHÔNG PHẢI NGỒI ĐÓ RỒI ƯỚC "GIÁ MÀ..."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *