Người Bản Lĩnh, profile picture

Khi bạn hiểu được BẢN THÂN MỚI LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT trên đời này thì còn thứ gì…

Khi bạn hiểu được BẢN THÂN MỚI LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT trên đời này thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được

Khi bạn hiểu được BẢN THÂN MỚI LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT trên đời này thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được ??
#Bình_nhiệt_tre

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về chaia

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *