Không có mô tả ảnh.

KHI BẠN THẤY BUỒN BỰC, CHÊNH VÊNH VÀ MƠ HỒ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI ———–…

KHI BẠN THẤY BUỒN BỰC, CHÊNH VÊNH VÀ MƠ HỒ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI
———————————

Hãy đọc thật chậm những dòng này!

1. Dù thế nào đi nữa, hoa Hướng Dương một mực vẫn quay về hướng mặt trời.

2. Lúc tỉnh táo hãy làm việc, lúc mơ hồ hãy đọc sách, lúc giận dữ hãy đi ngủ, lúc một mình hãy suy ngẫm.

3. Dù khó khăn mấy cũng phải kiên trì, dù tốt đẹp mấy cũng hãy bình thản, dù kém cỏi mấy cũng phải tự tin, dù nhiều tiền mấy cũng phải tiết kiệm.

4. Đường là của riêng mình, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hoạch định cuộc đời mình.

5. Ngày hôm nay mà bạn lãng phí, là ngày mai mà người đã chết hôm qua khao khát. Hiện tại mà bạn chán ghét, là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ… Khác

KHI BẠN THẤY BUỒN BỰC, CHÊNH VÊNH VÀ MƠ HỒ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI
———————————

Hãy đọc thật chậm những dòng này!

1. Dù thế nào đi nữa, hoa Hướng Dương một mực vẫn quay về hướng mặt trời.

2. Lúc tỉnh táo hãy làm việc, lúc mơ hồ hãy đọc sách, lúc giận dữ hãy đi ngủ, lúc một mình hãy suy ngẫm.

3. Dù khó khăn mấy cũng phải kiên trì, dù tốt đẹp mấy cũng hãy bình thản, dù kém cỏi mấy cũng phải tự tin, dù nhiều tiền mấy cũng phải tiết kiệm.

4. Đường là của riêng mình, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hoạch định cuộc đời mình.

5. Ngày hôm nay mà bạn lãng phí, là ngày mai mà người đã chết hôm qua khao khát. Hiện tại mà bạn chán ghét, là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *