Khi cả thế giới hướng về Mỹ thì đâu đó ở nước Nga, Putin "đại đế" vẫn đang làm t…

Khi cả thế giới hướng về Mỹ thì đâu đó ở nước Nga, Putin “đại đế” vẫn đang làm tổng thống và có khả năng phải làm cả đời vì chẳng ai chịu đứng ra tranh cử với ông cả… ?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *