KHI MÀ CON NGƯỜI TA TÍCH CỰC MỘT CÁCH THÁI QUÁ Hình ảnh 1 vị pháp sư bí ẩn đan…

KHI MÀ CON NGƯỜI TA TÍCH CỰC MỘT CÁCH THÁI QUÁ ?

Hình ảnh 1 vị pháp sư bí ẩn đang cố gắng dùng 40 năm tu luyện công lực của mình để ngăn cản cơn bão. Sau khoảng 10 phút với đủ các tư thế, thấy đíu ăn thua, pháp sư đã nhanh chóng té vào nhà kẻo sợ gió thôi moẹ ra biển ?

Vâng và khi sự tích cực được thể hiện thái quá thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn ?

_______
Shared by: Giàng A Pháo / Trùm Trà ĐáNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *