Khi mọi người dân Đà Nẵng chìm vào giấc ngủ ngon thì đây là hình ảnh của một nhâ…


Khi mọi người dân Đà Nẵng chìm vào giấc ngủ ngon thì đây là hình ảnh của một nhân viên y tế sau ngày làm việc dài đằng đẵng, mệt mỏi bơ phờ vì làm việc suốt 12h liền không nghỉ ngơi.

Mọi người hãy tuân thủ, chấp hành nghiêm túc, khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch, không trốn cách ly nhé

Một người…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *