Người Bản Lĩnh, profile picture

KHI TA 20 TUỔI, nếu như ta không có nổi một xu dính túi, ta chẳng có gì phải b…

KHI TA 20 TUỔI, nếu như ta không có nổi một xu dính túi, ta chẳng có gì phải buồn phiền, bởi đấy là chuyện hết sức bình thường. Ta có thể viện dẫn ti tỉ lí do để giải thích một cách hợp lí và đầy thuyết phục cho cái sự “nghèo” của mình.

– Có thể do ta tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nên nghèo, cũng có thể ta nghèo do lớn lên trong một gia đình không có mấy điều kiện…

ĐẾN NĂM TA 27 TUỔI, CHƯA CÓ TIỀN? VẪN CÓ THỂ THÔNG CẢM ĐƯỢC!

– Trong 3 đến 4 năm đầu làm việc, tiền lương cứ đều đều đi lên, ta bắt đầu tích luỹ được một số tiền nhất định. Thời huy hoàng của chùng ta đã đến!

– Nhưng tốc độ của thời gian tỷ lệ thuận với giá nhà, điện, nước… ngoài ra ta còn phải đối mặt với những khủng… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về cỏ và văn bản cho biết 'KIẾN THỨC MÔI NGÀY FB.COM/KTMNGAY CHÚNG TA CÓ QUYỀN "NGHÈO' TỪ BÂY GIỜ ĐẾN KHI 30 TUỔI SAU ĐẤY THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGHÈO NỮA...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *