Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎ED NGƯỜI BÁN LÍNH ”دا FB.COM/NGUOIBL SON Trí làm nên tầm, tầm làm nên tiền KHI TẦM TỚI THÌ TIỀN SẼ TỚI!‎'‎

KHI TẦM TỚI THÌ TIỀN SẼ TỚI! Khi được hỏi về điều ấn tượng nhất sau hơn 10 năm …

KHI TẦM TỚI THÌ TIỀN SẼ TỚI!

Khi được hỏi về điều ấn tượng nhất sau hơn 10 năm làm việc cho ông chủ của mình, một cựu trợ lý của tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành đã chia sẻ:

Suốt cuộc đời ông ấy chưa từng từ bỏ qua bất cứ một cơ hội nào giúp bản thân mình tiến bộ. Ngay cả khi đã là người giàu…

Khác

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎ED NGƯỜI BÁN LÍNH ”دا FB.COM/NGUOIBL SON Trí làm nên tầm, tầm làm nên tiền KHI TẦM TỚI THÌ TIỀN SẼ TỚI!‎'‎

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *