Người Bản Lĩnh, profile picture

KHIÊM TỐN, MỚI LÀ EQ ĐỈNH CAO NHẤT Trong lòng Đường Tăng và thậm chí là rất n…

KHIÊM TỐN, MỚI LÀ EQ ĐỈNH CAO NHẤT

Trong lòng Đường Tăng và thậm chí là rất nhiều người, sự tồn tại của Sa Tăng thậm chí còn mờ nhạt hơn cả Bạch Long Mã. Khi còn nhỏ xem “Tây Du Kí”, luôn cảm thấy nhân vật Sa Tăng bị dư thừa, có hay không có Sa Tăng cũng chẳng ảnh hưởng tới thế cục. Nhưng càng bước vào tuổi trung niên rồi mới hiểu ra được một điều, thì ra, Sa Tăng mới là người lợi hại nhất.

Trong hồi thứ 100 của “Tây du kí” có miêu tả, Đường Tăng đưa các đồ đệ của mình vào triều giới thiệu với Đường Thái Tông, ông bắt đầu từ Tôn Ngộ Không, rồi tới Bạch Long Mã, cuối cùng mới tới Sa Tăng.

“Tam đồ đệ họ Sa, pháp danh Ngộ Tĩnh, thần cũng gọi là Sa hòa thượng.

Sa Tăng xuất thân là yêu quái ở Lưu… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'KIEN THỨC TỒINGÀY FB FB.COM/KTMNGAY COM/ AINGAY NGƯỜI TA THƯỜNG NGƯỠNG MỘ TԔN NGỘ KHÔNG TÀI GIỎI, NHƯNG SA TĂNG MỚI ĐÁNG ĐỂ HỌC HỎI: NGƯỜI KHIÊM TỐN KHÔNG BAO GIỜ THIỆT THÃI!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *