Người Bản Lĩnh, profile picture

Khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá ngh.iện, quá yêu tiền mà vì cuộc đời…

Khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá ngh.iện, quá yêu tiền mà vì cuộc đời này, con người không muốn vì tiền mà bị người khác coi thường, cũng không muốn vì tiền mà làm khó người khác.

Khổ sở kiếm tiền chỉ bởi vì: Mong sao khi cha mẹ về già, người làm con như chúng ta có thể gánh vác, chia sẻ bớt gánh nặng trên vai song thân; khi con cái cần giúp đỡ, người làm bố mẹ không đến nỗi bất lực không thể giúp gì.

Chúng ta cần tự khuyên mình không được buông bỏ, không được gục ngã, bởi trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con thơ.

Chúng ta càng không cho phép bản thân được ốm, bởi khi ta ốm, sẽ chẳng có ai chăm sóc.

Chúng ta cũng không dám kêu mệt, bởi chẳng ai có thể sẻ chia.

Chúng ta không được… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI ANLÍNH FB COM /NGUOIBL VẤT VẢ KIẾM TIỀN KHÔNG PHẢI MUỐN GIÀU HƠN AI, MÀ ĐƠN GIẢN LÀ KHÔNG MUỐN VÌ TIỀN MÀ PHẢI CÚI ĐẦU TRƯỚC AI CẢ, CŨNG MUỐN Cä TIỀN ĐỂ CHA MẸ CON CÁI KHÔNG PHẢI CHỊU CỰC KHỔ»”.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *