Người Bản Lĩnh, profile picture

Khoảng cách sản sinh ra cái đẹp, đây là quy luật tự nhiên. Trời và đất có kho…

Khoảng cách sản sinh ra cái đẹp, đây là quy luật tự nhiên.
Trời và đất có khoảng cách nên mới có khoảng không bao la đẹp đẽ ở giữa.

Mặt trăng và mặt trời có khoảng cách nên mới có ngày và đêm, ngay cả mặt trăng và mặt trăng cũng có khoảng cách nên mới có trăng khuyết, trăng tròn.

Người với người có khoảng cách, mới có sự lo lắng quan tâm nhớ nhung. Con người chung sống với nhau thực ra là một nghệ thuật, muốn làm tốt một chút thực sự không đơn giản. Cách nhau quá xa, quan hệ sẽ trở nên mờ nhạt, nhưng gần quá rồi sẽ sinh ân oán.

Nên duy trì khoảng cách như thế nào?
Mối quan hệ của con người đẹp nhất là khi duy trì khoảng cách phù hợp. Chính vì thế, giữa người với người, dù thân thiết đến mấy… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIEN THỨC MÃI NGÀY FB.COM/KTMNGAY MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI ĐẸP NHẤT LÀ KHI DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH PHÙ HỢP. CHÍNH VÌ THẾ, GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, DÙ THÂN THIẾT ĐẾN MẤY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC QUÊN VIỆC DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH PHÃ HỢP.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *