"Khoảng cách từ 7 đến 17 tuổi là mười năm. Nhưng khoảng cách từ 17 tuổi đến 27 …

“Khoảng cách từ 7 đến 17 tuổi là mười năm.

Nhưng khoảng cách từ 17 tuổi đến 27 tuổi lại là cả cuộc đời người anh em ạ…

Nên là thằng nào không cố gắng thằng ý khổ!”

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Popup Plugin Free