KHOẢNH KHẮC XÓT XA NGAY THỜI ĐIỂM PHONG TOẢ 3 BỆNH VIỆN Ở ĐÀ NẴNG: NGHE TIN BỐ H…


KHOẢNH KHẮC XÓT XA NGAY THỜI ĐIỂM PHONG TOẢ 3 BỆNH VIỆN Ở ĐÀ NẴNG: NGHE TIN BỐ HẤP HỐI NHƯNG KHÔNG THỂ KỀ BÊN

Vừa qua thời khắc 0h. Đà Nẵng ngày 28/7!

Lực lượng cảnh sát Đà Nẵng tiến hành rào chắn phong tỏa khu vực đường Quang Trung, BV Đà Nẵng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nhằm ngăn chặn…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *