Người Bản Lĩnh, profile picture

Không chịu được áp lực thì đừng mong có kim cương!

Không chịu được áp lực thì đừng mong có kim cương!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'IN LÍNH FB.GOM/N "CÁC BẠN CỨ NGÃ ĐI, CỨ MẤT MÁT, CỨ ĐAU ĐỚN ĐI. ĐỜI SẼ DẠY CHO CHÚNG TA TINH KHÔN." SHưg'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *