Người Bản Lĩnh, profile picture

Không có ô thì cố mà chạy, không có ai đỡ thì cố gắng mà bươn chải. Hiểu chứ? …

Không có ô thì cố mà chạy, không có ai đỡ thì cố gắng mà bươn chải. Hiểu chứ? ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BĂN LINH FB. COM NGUOIBL SUY CHO CÙNG KHUNG TRỜI NÀO MÀ CHẲNG CÓ BÃO GIÔNG, CHỈ LÀ NGƯỜI CÓ CHỖ TRÚ, KẺ THÌ KHÔNG. CUỘC SỐNG CŨNG GIỐNG NHƯ CƠN MƯA RÀO, KHÔNG CÓ ԕ THÌ CỐ GẮNG MÀ CHẠY.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *