*Không hiểu gì cuộc sống màu hồng. *Biết một ít chửi khắp nơi nhìn đâu cũng thấ…

*Không hiểu gì ?cuộc sống màu hồng.
*Biết một ít ?chửi khắp nơi nhìn đâu cũng thấy rác rưởi & tiêu cực.
*Biết đủ ?thấy tương lai tươi sáng, cuộc sống như cõi bồng lai.
Bạn đã ở cấp độ nào? 🙂Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *