Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÂNLÍNH BĂN FB.COM/NGUOIBL "TRÒ NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ NƯỚC TRONG THÌ KHÔNG CÓ CÁ. NGƯỜI THẤY NHIỀU THỨ QUÁ RÕ RÀNG THÌ KHԔNG CÓ NGƯỜI THEO" Khống'

KHỔNG TỬ DẠY CÁCH LÃNH ĐẠO: “NHÌN THẤY QUÁ RÕ THÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI THEO” Tử Trươn…

KHỔNG TỬ DẠY CÁCH LÃNH ĐẠO: “NHÌN THẤY QUÁ RÕ THÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI THEO”

Tử Trương, một học trò của Khổng Phu Tử, hỏi Đức Khổng Tử đạo lý về chấp chính. Khổng Phu Tử giảng, “Người Quân tử trị vì dân chúng, không nên thiết lập những tiêu chuẩn quá cao.

Không nên thuyết dụ nhân dân bằng những mục đích…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÂNLÍNH BĂN FB.COM/NGUOIBL "TRÒ NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ NƯỚC TRONG THÌ KHÔNG CÓ CÁ. NGƯỜI THẤY NHIỀU THỨ QUÁ RÕ RÀNG THÌ KHԔNG CÓ NGƯỜI THEO" Khống'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *