Người Bản Lĩnh, profile picture

Kiếm đâu ra người phụ nữ như vậy?

Kiếm đâu ra người phụ nữ như vậy?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về xe môtô, ngoài trời và văn bản cho biết 'KIỀN THỨC MÃI NGÀY FB COM KTMNGAY TÔI KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CHỈ Ở BÊN LÚC TÃI THÀNH CÔNG, TÃI CẦN MỘT NGƯỜI Ở BÊN LÀM ĐỘNG LỰC ĐỂ TÃI BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *