Người Bản Lĩnh, profile picture

Làm gì cũng được, chỉ cần làm giàu chân chính

Làm gì cũng được, chỉ cần làm giàu chân chính ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÂN B.COM/ TRÊN ĐỜI CÓ 3 KIỂU GIÀU: THỨ NHẤT BỐ BẠN GIÀU, THỨ HAI BỐ Vợ BẠN GIÀU, THỨ BA TỰ BAN LÀM GIÀU. LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, CHỈ CẦN LÀM GIÀU CHÂN CHÍNH. BỞI CHẲNG AI THÈM QUAN TÂM BẰNG CẤP CỦA BẠN KHI BAN LÁI 1 CHIẾC LAMBORGHINI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *