Không có mô tả ảnh.

LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ CHUYỆN NGU VỪA NỰC CƯỜI 1. Mỗi người một thế…

LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ CHUYỆN NGU VỪA NỰC CƯỜI

1. Mỗi người một thế giới quan, góc nhìn vấn đề riêng của mình. Bạn có thể nhân nhượng theo ý của người khác, nhưng ĐỪNG HI VỌNG tất cả mọi người đều vừa ý với mình.

2. Cầu mong tất cả mọi người thích mình, hiểu mình, thông cảm cho mình… là việc KHÔNG THỂ XẢY RA. Người đã không hợp thì nhìn thở thôi cũng thấy khó chịu, làm gì cũng thấy không thuận mắt, có nỗ lực nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Tốt xấu mỗi người một cách đánh giá, chỉ cần bạn cố gắng sống tốt với chính mình, đừng làm gì khiến lương tâm cắn dứt, phải hổ thẹn với chính mình khi nghĩ lại.

3. Ở đời, sẽ có người ghét tính khí của bạn, có người xem thường lời nói cử chỉ của bạn,… Khác

LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ CHUYỆN NGU VỪA NỰC CƯỜI

1. Mỗi người một thế giới quan, góc nhìn vấn đề riêng của mình. Bạn có thể nhân nhượng theo ý của người khác, nhưng ĐỪNG HI VỌNG tất cả mọi người đều vừa ý với mình.

2. Cầu mong tất cả mọi người thích mình, hiểu mình, thông cảm cho mình… là việc KHÔNG THỂ XẢY RA. Người đã không hợp thì nhìn thở thôi cũng thấy khó chịu, làm gì cũng thấy không thuận mắt, có nỗ lực nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Tốt xấu mỗi người một cách đánh giá, chỉ cần bạn cố gắng sống tốt với chính mình, đừng làm gì khiến lương tâm cắn dứt, phải hổ thẹn với chính mình khi nghĩ lại.

3. Ở đời, sẽ có người ghét tính khí của bạn, có người xem thường lời nói cử chỉ của bạn,… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *