Người Bản Lĩnh, profile picture

Làm người có thể đội trời, đạp đất nhưng nhất định không được quên: – Người đ…

Làm người có thể đội trời, đạp đất nhưng nhất định không được quên:
– Người đã giúp đỡ bạn lúc bạn khó khăn
– Người đã đẩy bạn rơi vào khó khăn
– Người bỏ mặc bạn khi bạn khó khăn

(Sưu tầm)

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ERPOOL NGƯ ÃIBÂNLINH /NGUOIBL "NHIỀU NGƯỜI NÉM ĐÁ Vợ TÔI, CHÊ CÔ ẤY GIÀ VÀ XẤU, CÁC EM NGƯỜI MẦU CŨNG NHẮN TIN VÌ NGHĨ TÃI NHIỀU TIỀN. NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BÊN TÔI KHI TÃI CHỈ LÀ THẰNG THẤT NGHIỆP, CÃ ẤY GOM HẾT TIỀN CHO TÃI ĐÁ BäNG. BÂY GIỜ CÓ ĐIỀU KIỆN RỒI, TÃI SẼ CHO CÔ ẤY TẤT CẢ."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *