Người Bản Lĩnh, profile picture

LÀM NGƯỜI: LƯƠNG THIỆN CẦN CÓ ĐẦU ÓC, KHOAN DUNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN! Làm người,…

LÀM NGƯỜI: LƯƠNG THIỆN CẦN CÓ ĐẦU ÓC, KHOAN DUNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN!

Làm người, tâm tính đừng nên quá tốt, không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng có ai sợ bạn, ai cũng coi thường bạn, đến cả đứa trẻ con cũng sẽ ức hiếp bạn.

Làm người, không nên quá rộng lượng, người ta vừa khóc bạn đã bỏ qua tha thứ, người ta vừa yêu cầu bạn đã sẵn lòng đáp ứng, nhiều lần như vậy bạn sẽ biến thành một quả hồng chín, ai cũng muốn “bóp nắn” một cái.

Làm người, đừng dễ tính quá, ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin, về lâu về dài sẽ chẳng có ai còn để ý đến cảm nhận của bạn, luôn luôn muốn bạn đáp ứng yêu cầu của họ.

Làm người, lương thiện cần có đầu óc, khoan dung phải có giới… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GỨOI FB.COM/N M/N FB. LÀM NGƯỜI NÊN NHỚ: LƯƠNG THIỆN CẦN CÓ CHỪNG MỰC, HÀO PHÃNG CŨNG PHẢI CÓ NGUYÊN TẮC'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *