Có thể là hình ảnh về văn bản

Làm việc chăm chỉ từ ngày này qua ngày khác mà không thấy có sự phát triển gì cả…

Làm việc chăm chỉ từ ngày này qua ngày khác mà không thấy có sự phát triển gì cả. Chưa kể đến chuyện luôn cảm thấy bị mắc kẹt ở thời điểm hiện tại và không thể tiến xa hơn. Bạn bè, đồng nghiệp thì đi lên, trong khi bản thân mình cứ ở lại phía sau.

Nếu bạn cảm thấy mình cũng đang giống như vậy, có lẽ…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *